กรมส่งเสริมสหกรณ์เข้าตรวจโครงการสหกรณ์สีขาว

 วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน พ.ศ.2563 ทางสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการได้เข้าตรวจกิจการในโครงการสหกรณ์สีขาว ณ สหกรณ์ออมทรัพย์กิจการบิน บ.การบินไทย จำกัด

Visitors: 94,848