ประเภทเงินฝากของสหกรณ์เรา

 

 

 

 

  

 

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษเพิ่มสุข (อัตราดอกเบี้ย 3.25%) 

 

     เปิดบัญชีได้ทันทีสามารถเปิดบัญชีได้ทั้งสมาชิกสามัญและสมทบ

     **สมาชิก 1 คน สามารถเปิดได้ 5 บัญชี ** 

จำกัดวงเงินฝากต่อ 1 สมาชิก ไม่เกิน 50 ล้านบาท 

     ต้องมีทุนเรือนหุ้นไม่น้อยกว่า 10% ของยอดเงินฝาก

ไม่สามารถฝากเงินเพิ่มในบัญชีเดิมได้และไม่สามารถถอนบางส่วนได้ ต้องปิดบัญชีเท่านั้น

การปิดบัญชีต้องแจ้งล่วงหน้า 30 วัน
หากปิดบัญชีก่อนครบกำหนด 12 เดือน จะปรับดอกเบี้ยเหลือเท่ากับออมทรัพย์พิเศษ

 

 

 

 

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (อัตราดอกเบี้ย 2.35%)

 

     เปิดบัญชีได้ทันทีสามารถเปิดบัญชีได้ทั้งสมาชิกสามัญและสมทบ 

     **สมาชิก 1 คน สามารถเปิดได้ 1 บัญชี**

     เปิดบัญชีขั้นต่ำ 1,000 บาท ฝากได้สูงสุด 100 ล้านบาทไม่จำกัดครั้งการฝากถอนฟรี 4 ครั้ง/เดือน หากถอนเกินจำนวน

มีค่าธรรมเนียม 1%ของจำนวนเงินที่ถอน(แต่ไม่ต่ำกว่า 100/ครั้ง) 

     ทำบัตร ATM ได้ กดได้ทุกตู้ ATM ทุกธนาคาร(มีค่าธรรมเนียม)

 

 

 

 

ฝากประจำ 24 เดือน อัตราดอกเบี้ย 3.50%(ปลอดภาษี)

 

เปิดบัญชีเริ่มต้นที่ 1,000 บาท สูงสุด 25,000 บาท

ต้องฝากต่อเนื่องทุกๆเดือน เท่ากับจำนวนเงินที่เปิดบัญชีครั้งแรก

     **สมาชิก 1 คน สามารถเปิดได้ 1 บัญชี**

รวมเงินฝากทั้งหมดไม่เกิน 600,000 บาท

ฝากไม่น้อยกว่า 24 เดือนจึงจะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ

สามารถเปิดบัญชีได้ทั้งประเภทสามัญและสมทบ

 

Visitors: 94,844